Mike Lundvall

Arbetar på inuti sedan 2019.


Utställningar:

"Recycle", Stadsarkivet Liljeholmen, separat utställning, 2020

Inuti Kungsholmen, separat utställning, 2020

"2020", Inuti Galleri, 2020

"The Other Travel Agency", Europaparlamentet i Bryssel och Pertti´s Choice i Helsingfors,  2019

Inuti Galleri "500-lappen", 2019

Galleri Sundsvalls Konstförening, "Art Brut", 2019