Helen Fredriksson

Jag heter Helen Anna Fredriksson . Jag är född 1978.
Har arbetat på Inuti sedan mars 2018.
Mitt intresse är att sy och rita/ måla.
Mina konstutbildningar är Lindeparkens estetiska och Konstskolan Linnéa .
Innan Inuti arbetade jag i tryck- och sygruppen på Liljeholmsgården i 16 år.