Inuti drivs av Stiftelsen Inuti sedan 1996

Stiftelsen Inuti

Verksamheten har utvecklats från ett landsomfattande utställningsprojekt, via EU- finansierat ”Mål 3 projekt” till att från år 2000 drivas som en daglig verksamhet med renodlat konstnärlig inriktning.

På Inuti arbetar ett 50-tal personer med rätt till stöd enligt LSS. 
De handleds av personal med konstnärlig och/eller pedagogisk, psykologisk utbildning.

Arbetet är uppdelat i tre skilda ateljéer. Inuti Lilla Essingen, Inuti Kungsholmen och Inuti Västerbroplan. Galleri Inuti finns på Västerbroplan och konstsamlingen Inuti Collection på Kungsholmen.

Styrelsens sammansättning:
Gunilla Lindén, ordförande
Kersti Larsson, vice ordförande
Monika Henriksson, sekreterare
Johan Malmström, kassör
Kenneth Helén, ordinarie ledamot
Lotte Nilsson Välimaa, adjungerad personalrepresentant


Verksamhetssberättelse 2020
Se bilaga nedan

Verksamhetsplan 2021
Se bilaga nedan

Kort informationstext om Inuti på svenska
Se bilaga nedan

Kort informationstext om Inuti på engelska
Se bilaga nedan

Längre informationstext om Inuti på svenska
Se bilaga nedan

Längre informationstext om Inuti på engelska
Se bilaga nedan