Nordic Outsider Craft

27 apr 2018 till 2 dec 2018
Projekt
Samarbete
Utställning

Finlands Hantverksmuseum
Jyväskylä stad
26.4.2018

Utställningen Nordic Outsider Craft är en uppsluppen titt på outsiderkonsten i Norden

Utställning på Finlands Hantverksmuseum 28.4–2.12.2018

Välkommen till öppningen av utställningen fredag 27.4 från kl. 18.00.
Utställningen öppnas av konstnären Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Utställningskonstnärernas röst representeras av Magnus Östling från studio Inuti i Stockholm.

En massiv stickning gjord av ett par hundra kilo plastpåsar, en frivirkad varghybrid, 60 canvasarbeten med motiv från svenska orter. Dessutom hantverksintresserade Anna med sina Lassi-lamm, en femtio kilo tung garnboll och lättfattliga aforismer. Här är en försmak av verken i utställningen Nordic Outsider Craft.
Man kan dyka in i danska Kenneth Rasmussens massiva stickningsinstallation, och isländska Erla Björk Sigmundsdóttirs tätt paketerade dockor gör att man får leklust. Norska Torstein Nilsens glödlampskakel diskuterar ledigt med Brahestadsbon Samuli Sarkkilas miniatyrer inbyggda i glödlampor. Lauri Mäkäräinen har gjort serier av konstfärdiga träskulpturer av offentliga gestalter, medan svenska Magnus Östling respekterar sitt fosterland med en serie personligt utformade canvasarbeten från olika hörn i landet. Med finns också textilarbeten av Anna Lappalainen, Prinsessan från Mariefors.  Utställningen omfattar verk av nästan 40 konstnärer, varav hälften är från Finland och hälften från övriga Norden.

Nordic Outsider Craft visar vad som händer när handarbetet inte hålls i styr utan blir till ett vilt spexande med tekniker och material. Vid sidan om viljan att uttrycka sig själv finns ändå en respekt för den kompromisslösa skicklighet och ihärdighet som de långsamma och arbetsamma handarbetsteknikerna kräver. Teknikerna som använts sträcker sig från mjuka textilarbeten till keramik och träsnideri. 

Outsiderhantverksutställningen på Finlands Hantverksmuseum utmanar gränserna för kreativitet och presenterar uttryckskraft, mod och individuella uttryckssätt genom hantverk. Utställningen Nordic Outsider Craft överskrider hantverkstraditionens gränser och överraskar åskådaren genom att lyfta fram hantverksbaserad konst utanför det traditionella konstfältet runtom i Norden.

Nordic Outsider Craft försvarar mjuka värden i konsten. Outsiderkonst syftar på konstens marginaler, såsom självlärda konstnärer och konstnärer med särskilda behov. Utställningen förkunnar att konsten tillhör alla, och att det inte bara finns ett rätt sätt att göra konst. Alla har lika rätt att uttrycka sig genom bildkonst och kreativt konsthantverk. Tillgänglighet har beaktats även i pressmaterialet och evenemang som är relaterade till utställningen. I utställningen ingår filmer som berättar om konsten med konstnärens egen röst.

Kuratorer för utställningen är konstforskare Minna Haveri och ITE-amanuens Elina Vuorimies från K.H. Renlunds museum.

Projektet Nordic Outsider Craft
Utställningen Nordic Outsider Craft på Finlands Hantverksmuseum är den första och samtidigt huvudutställningen för projektet Nordic Outsider Craft, som visar nordiska outsiderhantverk. Efter Jyväskylä åker utställningen runt som en mindre kuraterad enhet i alla nordiska länder, och avslutas i K.H. Renlunds museum i Karleby.

Projektet bygger på ett starkt nordiskt partnerskapsnätverk.  Projekt- och utställningsturnén administreras av K.H. Renlunds museum i Karleby. Förutom Finlands Hantverksmuseum är också norska Trastad Samlinger i Borkenes, danska Bifrost konstskola och -studio i Randers, svenska Inuti-stiftelsen i Stockholm och isländska Safnasafnið-museet i Akureyri med som samarbetspartner. Dessutom bidrar finska Kettukki rf, intressebevakare för personer i behov av särskilt stöd, till projektet med sin sakkunskap i frågor som gäller konstverksamhet för personer med särskilda behov.

Projektet Nordic Outsider Craft startades med hjälp av Nordiska kulturfondens OPSTART-stöd, och efter det har projektet fått stöd inom ramen för fondens HANDMADE-tema och från Svenska kulturfonden.

Kuratorbesöken har fått bidrag från Kulturfonden för Finland och Norge och från Nordisk kulturkontakt. Finska Kulturfondens Nylands regionalfond har å sin sida stött produktionen av helheten som visar Anna Lappalainens konstbroderier som kuraterats till utställningen.


Pressbilder
Pressbilder kan laddas ner från museets pressbildssida http://press.museokauppa.fi/
Intervjuer
Mer information om utställningen och projektet fås av utställningens kuratorer
Minna Haveri, konstforskare, minna.haveri@aalto.fi, t. 040 821 4217
Elina Vuorimies, amanuens, K.H. Renlunds museum, elina.vuorimies@kokkola.fi, t. 044 780 9478


KONSTNÄRER I UTSTÄLLNINGEN

DANMARK
Gurli M. Hansen
Kenneth Rasmussen

NORGE
Brit Lisbeth Johnsen
Herleik Kristiansen
Torstein Nilsen
Wenche Nilsen

SVERIGE
Camilla Holmqvist
Chang Im Ohlsson
Sara Saremi
Patricia Sigurd
Magnus Östling

ISLAND
Pálína Erlendsdóttir
Ragnar Hermansson
Guðjón R. Sigurðsson
Erla Björk Sigmundsdóttir
Svava Skúladóttir

FINLAND
Eivor Bennort
Paul Gustafsson
Vilho Halmekari
Seppo Inkinen
Kellokosken prinsessa
Rikhard Koivisto
Alpo Koivumäki
Elisa Kärjä
Seppo Laatunen
Henna Laulainen
Torsten Lundmark
Lauri Mäkäräinen
Aleksi Pietikäinen
Jyri Rastas
Matti Rauhaniemi
Mirjami Rautio
Miia Ruohonen
Samuli Sarkkila
Eini Saukkonen
Helinä Savonen
Johanna Seppä